Általános szerződési és felhasználói feltételek
(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)
1. A webáruház üzemeltetője
A https://naturelet.hu/ internet címen elérhető webáruházat a
KONRÁD – Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: KONRÁD – Solutions Kft.
Cégjegyzékszám: 07-09-026248 – Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25362073-2-07
Székhely: 2063 Óbarok, Vázsony puszta 11.
Üzleti tevékenység helye: 2837 Vértesszőlős, Határ út 014/38 hrsz. (B&T Terminál Kft.
Irodaház)
Telefon: +36 20 272 2510
E-mail cím: [email protected]
Webhely: https://naturelet.hu/
(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.
Szolgáltató bankszámla adatai:
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11736020-29910180-00000000
IBAN: HU40 1173 6020 2991 0180 0000 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB
Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:
Bejegyzés alatt.
Kamarai regisztrációs szám:
FE25362073 – Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2. Ügyfélszolgálat
Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:
2.1. Telefonon
Telefonszám: +36 20 272 2510 – a hívás nem emelt díjas!
Elérhető hétfőtől péntekig 08.00 órától 16.00 óráig.
2.2. E-mail-ben
E-mail cím: [email protected]
Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.
Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon
belül válaszol.
3. A magyar jog kikötése
3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)
üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás
Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a
Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó,
különös tekintettel
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február
28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye
alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés
egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394
rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
26.) Korm. rendeletre,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre
– és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló
19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.
3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési
feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai
idő szerint értendők.
3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok
alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.
4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai
4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely
felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek
adásvételére vonatkoznak.
4.2. A szerződés felei:
4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.
4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a
webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes
természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott
szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen
szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy
korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.
4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan
időre szól.
5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános
tájékoztatás
5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a
megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain
tájékozódhat.
5.2. A szerződéskötés nyelve magyar.
5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett
jognyilatkozatnak minősülnek.
5.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles
visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor
Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem
iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.
5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll
rendelkezésre nála.
5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást
kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a
lehetséges fizetési módokról.
5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat
Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt
dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal.
Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe
alatt található link – “(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)” – használatával
menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális
állapotában mindig elérhető a webhelyen.
6. A vételár meghatározása
6.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain
tájékozódhat Felhasználó.
6.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél
a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.
6.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.
6.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.
6.5. Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.
6.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő bruttó
fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben
szerepelnek.
6.7. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató
fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.
6.8. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben
– különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a
terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően
felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben
Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.
7. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte
7.1. A termék kiválasztása
7.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a
termékek lényeges tulajdonságait.
7.1.2. A megrendelni kívánt termék adatlapján található „KOSÁRBA RAKOM” feliratú
gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.
7.1.3. Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva
több terméket helyezhet a kosárba.
7.1.4. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató
ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az
“Ügyfélszolgálat” cím alatt).
7.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte
7.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak
szerint.
7.2.2. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció, a webhelyen nincs
lehetőség regisztrációra.
7.2.3. Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a fejlécen található
bevásárlókocsit ábrázoló ikonra kattintva megtekintheti a kosár tartalmát. Az ikon mellett
látható továbbá a megrendelni kívánt termékek darabszáma.
7.2.4. A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott
termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve az
„X” karaktert ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.
7.2.5. Ezt követően a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” feliratú gombra kattintva a számlázási
cím megadása szükséges.
7.2.6. A megrendelés folyamatában amennyiben a Felhasználó rendelkezik kedvezményre
jogosító kuponnal, lehetősége van a „Van promóciós kódod?” felirat melletti „Kuponkód”
feliratú mezőbe a megfelelő kód beírását, majd a „KUPON BEVÁLTÁSA” feliratú gombra
kattintást követően kedvezményének igénybevételére.
7.2.7. A „TOVÁBB” feliratú gombra kattintást követően, amennyiben a szállítási cím eltér
a számlázási címtől, a Felhasználónak a „Szállítás másik címre?” felirat mellett található
jelölőnégyzetre kattintva, ezáltal a jelölőnégyzetben a pipa elhelyezésével, majd a
megjelenő adatlap kitöltésével lehetősége van számlázási címtől eltérő szállítási cím
megadására.
7.2.8. A „TOVÁBB” feliratú gombra kattintást követően a megrendelés összesített adatai
láthatók, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási
vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes
költség.
7.2.9. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően
történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
7.2.9.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés
folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.
7.2.9.2. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők,
változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés
folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok
módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak
szerint. Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással, illetve a webáruház
megrendelés lépéseit mutató oldalainak tetején látható folyamatábrán megnevezett
megrendelési fázisokra kattintva van lehetőség.
7.2.10. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges
adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat
bejelölésével és a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” feliratú gombra kattintással adhatja le
érvényesen megrendelését.
7.2.11. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján
haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line megrendelése során
megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő teljes
összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől
számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az
ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő
beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék
megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem
számít a megrendelés elfogadásának.
7.2.12. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon közép európai idő szerint
08.00 órától 16.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon
kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén
kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül
kerül feldolgozásra.
7.2.13. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés
elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A
termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének
Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.
7.2.14. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó
visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának
ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és
az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül
nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor
a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás
Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt
esetben korrigálja a megrendelést.
7.3. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy
azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja
a megrendeléstől való elállási szándékáról.
8. A megrendelés utólagos korrigálása
8.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy
helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati
elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés
megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.
8.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást
küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön
létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a
vásárlásra vonatkozó szerződés.
9. Fizetési feltételek
9.1. Lehetséges fizetési mód:
9.1.1. Utánvétel kiszállítás esetén:
A megrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó által kiszállítással történő
kézbesítési mód esetén kiválasztott, utánvétellel történő fizetés. Felhasználó a
kézbesítéskor a futárszolgálat munkatársánál készpénzzel vagy bankkártyával fizethet.
A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a GLS General Logistics Systems
Hungary Kft. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a
GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szolgáltató online felületén (lentebb
részletezve).
9.1.2. Utánvétel GLS Csomagpont esetén:
A Szolgáltató ügyfélszolgálatával történő egyeztetést követően a Felhasználó által
kiválasztott GLS CsomagPontra történő kézbesítéssel, utánvétellel történő fizetés.
Felhasználó a kézbesítéskor a GLS CsomagPontnál készpénzzel vagy a kiválasztott
üzlettől függően bankkártyával fizethet.
A GLS CsomagPontnál történő fizetés további feltételeiről a GLS General Logistics
Systems Hungary Kft. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet
Felhasználó a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szolgáltató felületén (lentebb
részletezve).
10. Teljesítési határidő és szállítási feltételek
10.1. Teljesítési és szállítási határidő
10.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló
visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a
megrendelés során megadott szállítási címre.
10.1.2. Raktáron lévő termék megrendelése esetén a megrendelés beérkezésének napját
követő 1 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 1-5 munkanapon belül
kézbesíti azt.
10.1.3. Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, a termék a
megrendelés beérkezésének napját követő 7-30 napon belül kerül átadásra a
fuvarozónak, aki 1-5 munkanapon belül szállítja azt ki.
10.1.4. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a
megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően
haladéktalanul értesíti Felhasználót.
10.2. Fuvarozó:
10.2.1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Telefon: +36 29 886 670
Fax: +36 29 886 610
E-mail: [email protected]
Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home
Fuvarozó a feladástól számított 1-5 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket
Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a GLS General
Logistics Systems Hungary Kft. honlapján elérhető „Általános üzleti feltételek”
dokumentum tartalmazza (https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek/).
10.3. Csomagpont:
10.3.1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Telefon: +36 29 886 670
Fax: +36 29 886 610
E-mail: [email protected]
Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home
(a továbbiakban: Fuvarozó).
Fuvarozó a feladástól számított 1-5 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket a
Felhasználó által kiválasztott GLS CsomagPont szolgáltatásra szerződött üzletbe. A
szállítással kapcsolatos további információkat a GLS General Logistics Systems Hungary
Kft. honlapján elérhető „Általános szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza
(https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek).
A Felhasználónak csomagpont kézbesítési mód kiválasztására a weboldalon nincs
lehetősége, az kizárólag a Szolgáltató ügyfélszolgálatával telefonon történő egyeztetést
követően választható.
10.4. A szállítás díja
10.4.1. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés
elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.
10.5. A termék átvétele
10.5.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át
a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre
irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető – így meghiúsul a kézbesítés, illetve
GLS CsomagPont kézbesítési mód kiválasztása esetén a megrendelt terméket a
kiválasztott GLS CsomagPontnál nem veszi át az ott történő elhelyezéstől számított 5
napon belül, a Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára
értékesíteni. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset
nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.
10.5.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok
(számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a
Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé.
Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a
kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut
és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen
jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a
Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó
részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot.
Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem
befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem,
azokat a 11. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.
11. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási jog
11.1. Hibás teljesítés
11.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
11.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
11.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a
teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével
összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül
felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.
11.2. Kellékszavatosság
11.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
11.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott
igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a
szerződéstől is elállhat.
11.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
11.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után
haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül
közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított
két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja
Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési
határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez
a határidő egy év.
11.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat
hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már
Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
11.3. Termékszavatosság
11.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó –
választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági
igényt érvényesíthet.
11.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását
vagy kicserélését kérheti.
11.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.
11.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát
elveszti.
11.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
11.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
11.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve
kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.
11.4. Jótállás
Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket,
továbbá önként sem vállal jótállást.
11.5. Elállási jog
11.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül
elállni e szerződéstől.
11.5.2. Az elállási határidő
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap
elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az
utolsó termék átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a
Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy
darabot átveszi;
d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és
a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
11.5.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az
elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.
Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető
nyilatkozatmintát is:
► elállási nyilatkozatminta
Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: KONRÁD – Solutions Kft.
Postacím: 2837 Vértesszőlős, Határ út 014/38 hrsz. (B&T Terminál Kft. Irodaház)
E-mail: [email protected]
Alulírott …………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom
elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
A termék átvételének időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt:

11.5.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban
bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak
megfelelő módon és határidőben gyakorolta.
11.5.5. A higiéniai csomagolással ellátott termékek esetén a termék higiéniai
csomagolásának eltávolítását követően a Felhasználó nem gyakorolhatja indokolás nélküli
elállási jogát. A higiéniai csomagoláson kívüli, további csomagolás felbontása nem
akadályozza az elállási jog gyakorlását. A higiéniai csomagolással ellátott termékeken
kívül eső termékek esetében az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott
csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használat.
11.5.6. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége
Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal
történő előzetes időpont egyeztetés után.
11.5.7. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik,
legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az
elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni
Felhasználó részére.
11.5.8. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
Felhasználó személyére szabtak;
– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
11.6. Az elállás joghatásai
11.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó
elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a
Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék
Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket,
amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb
szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során
Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót
semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a
visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket,
vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot
kell figyelembe venni.
11.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte
előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó
viseli.
11.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ez a
rendelkezés csak a higiéniai csomagolással ellátott termékeken kívül eső termékek
esetében értelmezhető.
11.7. 60 napos visszafizetési garancia
11.7.1. A Felhasználónak a termék átvételétől számított 60 napon belül lehetősége van a
bontatlan termék Szolgáltató részére történő, indokolás nélküli visszaküldésére, mely
esetben a Szolgáltató a visszaküldött termék vételárát visszatéríti a Felhasználó részére.
Ez esetben a termék Felhasználóhoz történő fuvarozási költsége, valamint a termék
Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költsége a Felhasználót terheli.
11.7.2. A Felhasználó ezen jogosultságát kizárólag a fel nem bontott, sértetlenül és
hiánytalanul visszaküldött termék esetén gyakorolhatja.
11.7.3. A Felhasználónak a 60 napos visszafizetési garancia érvényesítésétől függetlenül
lehetősége van a 11.5. pontban írtak szerint az elállási jog gyakorlására. A termék
Felhasználó által 60 napos visszafizetési garanciára hivatkozva történő visszaküldése
nem jelenti automatikusan az elállási jog gyakorlását.
12. Felelősség kizárása
12.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A
Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.
12.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett
bármilyen felhasználási célra. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók a
felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a
Szolgáltatót nem terheli felelősség.
12.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett
károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató
elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai
zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel
arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus
formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő
megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében
Szolgáltatót nem terheli felelősség.
12.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül
megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a
webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott
megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges
következményekért azonban nem felel.
12.5. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős a
termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt
szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.
12.6. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési
adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből
adódó károkért való felelősségét kizárja.
12.7. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll
Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli
vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal
kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
13. Egyéb rendelkezések
13.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés böngésző Felhasználók tekintetében is
fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a
webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és
megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a
webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további
tájékoztató dokumentumokban érheti el.
13.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok
gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség
követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.
14. Adatkezelés, adatvédelem
A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az “Adatkezelési tájékoztató” és a
“Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.
15. Szerződési feltételek módosítása
15.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor
előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.
15.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott
megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési
feltételek vonatkoznak.
16. Alkalmazandó jog
16.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő
jogszabályok rendelkezési irányadók:
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február
28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye
alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés
egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394
rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
– és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)
NGM rendelet.
17. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet
17.1. Panasz
17.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a
Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő
forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben,
telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:
KONRÁD – Solutions Kft.
Cím: 2837 Vértesszőlős, Határ út 014/38 hrsz. (B&T Terminál Kft. Irodaház)
E-mail: [email protected]
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja.
Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint
az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban
megválaszolja.
17.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége
Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is
kérheti.
Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor
ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és
iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek
elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
oldalon.
A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet
jelölhet meg.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: +36 22 510 310
Fax: +36 22 510 312
E-mail: [email protected]
Webhely: http://www.bekeltetesfejer.hu/
A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:
Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti
Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez
kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei
megtalálhatók a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1
oldalon, valamint itt olvashatók:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefon: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2186
E-mail: [email protected]
Webhely: http://bekeltet.hu
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli.
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták
bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése,
ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót
megillető jogokról és kötelezettségekről.
17.2. Jogérvényesítés bírósági úton
A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás
kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb
költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye
vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti
Bicskei Járásbíróságon is megindíthatja a pert.
17.2.1. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre,
szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság
alábbi online vitarendezési eszközét.
Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr
Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik
panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal
kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési
testületet) a panasz kezelésére.
Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további
információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.
17.2.2. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának,
alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok
alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes
megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A
területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu
oldalon.
Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi
hatósághoz is:
Fejér Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936.
Telefon: +36 22 501 751
E-mail: [email protected]
Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/elerhetosegek-szervezet
17.3. Felügyelet
17.3.1. A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási
száma és a hatóság megnevezése:
Bejegyzés alatt.
17.3.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit
bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,
mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
2020.09.18.
KONRÁD – Solutions Kft.